IMPROVISED MOMENTS

Loikas photographed moments of dance, which became two-dimensional compositions, kind of human statues in different environments. The result where a moving dancer becomes still and dissolves into the surroundings, particularly interests him. He is also interested in how environment and architecture influence human senses and behavior. The photographs were created while Loikas received an artist residency in New York in March of 2013 by the Regional Finnish Art Council and The Regional Dance Centre of Western Finland.

IMPROVISOITUJA HETKIÄ

Loikas kuvasi tanssin hetkiä, joista tuli kaksiulotteisia kompositioita, eräänlaisia patsaita eri miljöissä. Se, että tanssiva ihminen, ihmispatsas, ja tausta sekoittuvat toisiinsa on hänen mielestään yksi kuvien kiehtovin ominaisuus. Toisaalta häntä kiehtoo se, miten ympäristö ja arkkitehtuuri vaikuttavat ihmisen aisteihin ja tämän käyttäytymiseen. Kuvat syntyivät Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja Läntisen tanssin aluekeskuksen residenssijaksolla New Yorkissa maaliskuussa 2013.

Busy Spot - New York City, USA March 2013

KORKEA ELÄMÄ/HIGH LIFE - 1st edition
 

120 X 120 CM / 4 x 4 FEET
UV-TULOSTE HARJATULLE ALUMIINILLE, MUSTAVALKO
UV-PRINT ON BRUSHED ALUMINUM, B&W 

On display and for sale at Atelje Sari Aaltonen, Turku, Finland www.atelje.fi

TANSSIJA/DANCER JULIA BURRER THE HIGH LINE, MANHATTAN, NEW YORK CITY 08.03.2013

Teos oli osa ’IMPROVISAATIOITA ALUMIINILLA ELÄVÄNÄ NYKISSÄ' näyttelyä 10.1.-9.2.2014 VANHAN RAATIHUONEEN GALLERIA, TURKU

This was part of the 'IMPROVISATIONS ON ALUMINUM - LIVE IN NYC' exhibit Jan. 10th - Feb. 9th, 2014 in OLD TOWN HALL GALLERY, TURKU, FINLAND

Sarjastani ‘Improvisaatioita Alumiinilla – Elävänä Nykissä’ - signeeratut 120x120 cm From my series "Improvisations on Aluminum - LIVE IN NYC' - signed & numbered 120x120 cm 

Sarjastani ‘Improvisaatioita Alumiinilla – Elävänä Nykissä’ - signeeratut 120x120 cm
From my series "Improvisations on Aluminum - LIVE IN NYC' - signed & numbered 120x120 cm 

JAZZ

”Collaborating with dancers was like jazz and interaction, where the communication was done by body language and movement rather than words and thoughts.” 

”Tanssijoiden kanssa työskentely oli kuin jazzia ja vuorovaikutusta, jossa keskusteltiin enemmin liikkeellä ja kehon kielellä kuin älyllä ja sanoilla. ” 

EXHIBIT: Improvisations on Aluminum – Live in NYC 

Modern dance and New York cityscapes are featured in these photographs. The main theme in these captured moments is improvisation. The chosen display material for the prints is brushed aluminum. The reflective surface works both ways and reflects also the world around the viewer, and thus becomes another viewpoint to the world. The installations of the photographs depict the hectic big city life and people’s reactions to their surroundings. The installation of the pieces, sometimes juxtaposing them, gives the viewer an opportunity to study people, architecture, wall, street etc. as a composition and find similarities. This enables the viewer to create their improvised ideas and thoughts of being, their ‘unique moment’.

NÄYTTELY: Improvisaatioita Alumiinilla – Elävänä Nykissä

Valokuvien aihemaailmassa yhdistyvät nykytanssi ja New York Cityn kaupunkimiljöö. Kantavana ideana on, että kuvat ovat improvisoituja ja hetkessä kiinni. Vedokset on painettu harjattuun alumiiniin. Alumiinipinta syttyy elämään valon osuessa pintaan heijastaen ympäröivää maailmaa, silloin itse valokuva kuvastaa myös katsojaa ja hänen näkökulmaansa maailmaan. Tällä tavoin valokuvasta tulee osa tilaa, eikä vain irrallinen objekti seinällä. Näyttelyn kuvat ovat installaatioita, jotka taltioivat suurkaupungin hektisyyttä, sekä ihmisen reaktioita ympäristöönsä. Ripustuksen tarkoitus on rinnastaa kuvia toisiinsa, jotta katsoja voi tutkia ihmistä, arkkitehtuuria, seinää, katua jne. kompositiona ja löytää niistä erilaisia yhtymäkohtia. Katsoja luo tilanteesta oman improvisoidun ajatuksensa ja päätelmänsä, 'oman hetkensä'.

BIO

Vesa Loikas is a photographer, graphic designer and architect based in Turku, Finland. Nature, landscape architecture and people in their surroundings are close to his heart in his photography and fine art prints. Many of his photographs have been featured in books, magazines and on-line around the world. He has worked and studied in the United States and Finland. He started architecture school in Texas in 1989 and graduated in Louisiana in 1995. After that he worked in Minneapolis, Minnesota for 6 years as an architect. He moved back to Finland in 2001 where he lives with his family in the historic neighborhood of Turku.

Pinella Restaurant, Turku, Finland - 2011

Vesa Loikas on turkulainen valokuvaaja, graafinen suunnittelija ja arkkitehti. Luonto, miljöö ja arkkitehtuuri sekä ihmiset omissa ympäristöissään ovat hänen aiheitaan valokuvissa ja taidetulosteissa. Hänen valokuviaan on julkaistu monissa kirjoissa ja lehdissä. Loikas on opiskellut ja työskennellyt sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Hän aloitti arkkitehtuurikoulun Teksasissa vuonna 1989 ja valmistui Louisianassa vuonna 1995. Sen jälkeen hän oli kuusi vuotta arkkitehdin töissä Minneapoliksessa Minnesotassa. Suomeen ja Turkuun Loikas on muuttanut takaisin vuonna 2001.

Yellow Street - Stockholm, Sweden - 2009